Coupelle ananas

Coupelle ananas

Bois : WO02342

Nacre : WO02341